Monthly Archives: март 2013

хан Севар (738-753)

Единственото сведение за хан Севар се съдържа в Именника на българските ханове. Произ­хождал от управляващия род, т.е. хан Севар бил правнук на Аспарух.

хан Тервел (700-721)

Годината на раждането на хан Тервел е неиз­вестна. Според изричното указание на Именника Тервел бил от рода Дуло.

Top