Author Archives: Кузманова

хан Пресиан (836-852)

Той бил син на Звиница, второто дете на хан Омуртаг. Подобно на чичо си хан Пресиан бил малолетен и за негов регент и съуправител бил назначен кавхан Исбул.

хан Маламир (831-836)

Хан Маламир бил третият, най-малкият син на Омуртаг. С възцаряването му бил пренебрегнат зако­нът, според който престолът принадлежал по право на първо­родния син.

хан Омуртаг (814-831)

В надписите Омуртаг е представен като син на хан Крум. Доскоро се приемаше, че между Крум и Омуртаг управлявали двама (а според други и трима) владетели.

хан Крум (802-814)

хан Крум произхождал от онези прабългари, които след разпадането на Велика България потеглили на запад и се установили в днешната унгарска пуста.

хан Токту (766-767)

Токту бил „мъж българин, брат на Баян“. Репликата принадлежи на византийския историк патриарх Никифор и подсказва прабългарския произход на новия хан.

хан Умор (766)

Умор се озовал случайно на българския престол – Сабин му предал властта, когато побягнал от България. Според Именника Умор управлявал само 40 дни.

хан Сабин (765-766)

Знаем, че Сабин бил зет на хан Кормисош, т.е. с възцаряването му властта отново преминала към рода Вокил, но вече по женска линия.

Top