Author Archives: Кузманова

хан Телец (762-765)

С възцаряването на Телец на власт в България дошла нова династия – той бил от рода Угаин. Съставителят на Именника отбелязва: „И този беше вместо друг.“

хан Кормисош (753-756)

В Именника е посочено, че хан Кормисош уп­равлявал 17 години, но в тях вероятно са включени годините, когато бил съуправител на Севар.

хан Севар (738-753)

Единственото сведение за хан Севар се съдържа в Именника на българските ханове. Произ­хождал от управляващия род, т.е. хан Севар бил правнук на Аспарух.

хан Тервел (700-721)

Годината на раждането на хан Тервел е неиз­вестна. Според изричното указание на Именника Тервел бил от рода Дуло.

Top