1-ви пехотен Софийски полк

1-ви пехотен Сznameофийски полк е формиран през 1884 г. от Софийска № 1, Тетевенска № 5 и Плевенска № 6 пеши дружини и Щаб, разположен в София. По време на Балканските войни (1912-1913 г.) е включен в състава на Първа бригада на 1-ва пехотна Софийска дивизия, заедно с 6-ти пехотен Търновски полк. През октомври 1912 г. полкът участва в сраженията при Гечкенлий, Селиолу и Люлебургас, атакува турските укрепления на Арап тепе, Кадъ Кьой, Албасан, Гяурбаир и Чаталджа. В края на април 1913 г. е предислоциран в района на Сливница. От тук започва и бойният му път във Втората балканска война и победите срещу сърбите на връх Бубляк, Лазаров камък, Корбул , връх Било и Пропашка рудина. От 13 до 18 юли 1913 г. воюва с гръцката армия в района на Горна Джумая, Церово, Градово, Ораново, кота 1017 и кота 1214. През Първата световна война (1915-1918 г.) е включен в състава на Първа армия, която води успешни военни действия срещу сърбите в долините на реките Нишава и Българска Морава. На 18 октомври 1915 г. влиза в Пирот, на 26 октомври 1915 г. – в Лесковац, а на 30 октомври 1915 г. са кръвопролитните сражения по бреговете на река Пуста. През 1916 г. е включен в състава на Трета армия, която воюва срещу румънци, руснаци и сърби на Добруджанския фронт. На 6 септември 1916 г. при атаката на Тутракан 1-ви пехотен Софийски полк се отличава при превземането на укрепление № 8 в Третия сектор на крепостта. На 25 октомври 1916 г. под звуците на „Шуми Марица”, със знамето в ръка, командирът на полка полковник Лазаров ръководи атаката на град Черна вода и заема моста на река Дунав. Полкът води боеве срещу румънци и руснаци при Комана, Нижелов, Мулчова, Романул и река Серет. На 20 април 1917 г. е предислоциран на Македонския фронт, където се сражава край Битоля, Ресен, Магарево и Кота 1248. На 2 октомври 1918 г. остава в заложничество по силата на сключеното Солунско примирие. През декември 1920 г. се организира 1-ва пехотна Софийска дружина. Новото си знаме получава през 1937 г. През май 1944 г. полкът отново е мобилизиран и заминава на Прикриващия фронт в района между р. Арда и Марица. В заключителния етап на Втората световна война води боеве при Страцин, Крива паланка, Куманово.

Знамето на полка е спасено от капитан Любен Кузупов и поручиците Златев и Петков, организирали бягство от заложническия лагер и отнесли полковата светиня в разположението на частта в София. Знамето е удостоено с „Гривна за спасяване”.


Имена на славата:
Гечкенлий, Селиолу, Люлебургас, Арап тепе, Кадъ Кьой, Албасан, Чаталджа, Връх Бубляк, Лазаров камък, връх Корбул, връх Пропашка рудина, Церово, Градово, Ораново, Драганов връх, Дренова глава, Суха планина, връх Китка, Шуманска Чука, Пирот, Лесковац, река Пуста, Тутракан, Мулчова, Черна вода, Траянов вал, Баняца, Комана, Кубадин, река Серет, Букурещ, Завоя на р. Черна, Добро поле…


Любими командири:
капитан Христо Попов, капитан Васил Кутинчев, полковник Никола Жеков, подполковник Иван Мотикаров, полковник Велизар Лазаров, полковник Георги Долапчиев, полковник Димитър Маринов, генерал-майор Христо Недялков, полковник Петър Коняров, полковник Александър Манолов, полковник Кирил Кирилов, полковник Минчо Банковски, подполковник Петър Върбанов, капитан Любен Кузупов, подполковник Станю Топалов, подполковник Вълко Василев, подполковник Иван Бончев, подполковник Никола Капитанов, поручик Иван Люлински, майор Иван Попов, майор Пею Банов, капитан Спиридон Ефтимов, капитан Илия Ушев, капитан Константин Апостолов, капитан Атанас Руевски, капитан Пантелей Митров, капитан Петър Попов, капитан Емануил Павлов, капитан Васил Праматаров, капитан Иван Стамболов…


Герои
: Капитан Васил Гужгулов, капитан Тодор Ночев, поручик Иван Атанасов, подпоручик Георги Стоев, подпоручик Видул Тинтеров, подпоручик Страшимир Мумджиев, портупей-юнкер Исак Станишев, подпоручик Христо Спиридонов, подпоручик Константин Константинов, подпоручик Стефан Иванов, подпоручик Петър Златарев, капитан Лазар Пенев, поручик Александър Мишев, подпоручик Константин Пеев…


Кавалери на Военния орден „За храброст”

1-ви пехотен Софийски полк

ІІІ Степен – ІІ Класа

За Сръбско-Българската война 1885 г.

Капитан Христо Попов – Командир на 1-ви пехотен Софийски полк

За Войната 1915 – 1918 г.

Подполковник Никола Бакърджиев – Командир на дружина от 1-ви пехотен Софийски полк

Подполковник Велизар Лазаров – Командир на 1-ви пехотен Софийски полк

Майор Иван Миликлиев – Командир на дружина от 1-ви пехотен Софийски полк

Капитан Александър Руменов – Командир на рота от 1-ви пехотен Софийски полк

Майор Никола Фтичев – командир на дружина от 1-ви пехотен Софийски полк


1-ви пехотен Софийски на Н.В. Княз Александра І полк

Личен състав на полка към 1907 г.

Формиран на 12 октомври 1884 г.

Щаб в София

Командир на полка: Подполковник Станю Топалов

Помощник: Подполковник Вълко Василев

Началник на полковия военен окръг: Подполковник Иван Бончев

Полкови интендант: Подполковник Никола Капитанов

Адютант: Поручик Иван Люлински

Дружинни командири:

Командир на 1-ва дружина: Майор Иван Попов

Командир на 2-ра дружина: Майор Пею Банов

Ротни командири:

Командир на 1-ва рота: Капитан Спиридон Ефтимов

Командир на 2-ра рота: Капитан Илия Ушев

Командир на 3-та рота: Капитан Константин Апостолов

Командир на 4-та рота: Капитан Атанас Руевски

Командир на 5-та рота: Капитан Панталей Митров

Командир на 6-та рота: Капитан Петър Попов

Командир на 7-ма рота: Капитан Емануил Павлов

Командир на 8-ма рота: Капитан Васил Праматаров

Командир на нестроева рота: Капитан Иван Стамболов

Старши лекар: Санитарен Майор Ангел Сарафов


1-ви пехотен Софийски на Н.В. Княз Александър І пеши полк

Личен състав на полка към 1895 г.

Командир на полка: Подполковник Панев

Завеждащ домакинската част: Майор ЕнчевКовчежник: Подпоручик Брусев

Завеждащ оръжието: Подпоручик Стойчев

Завеждащ лазарета: Подпоручик Лазаров

Старши Полкови лекар: Санитарен майор Петрович

Младши полкови лекар: Санитарен подпоручик Стамов

Командири:

1-ва дружина

Командир на 1-ва дружина : Подполковник Петров

 

Командир на 1-ва рота: Капитан Мурджев

Командир на 2-ра рота: Капитан Юрданов

Командир на 3-та рота: Капитан Капитанов

Командир на 4-та рота: Поручик Данев

2-ра дружина

Командир на 2-ра дружина : Майор Василев

Ротни командири:

Командир на 1-ва рота: Капитан Марков

Командир на 2-ра рота: Капитан Динчев

Командир на 3-та рота: Капитан Бояджиев

3-та дружина

Командир на 3-та дружина:

Ротни командири:

Командир на 1-ва рота: Капитан Стоянов

Командир на 2-ра рота: Капитан Атанасов


Младши офицери:

Субалтерн офицери – Поручици: Салдаров, Балтаджиев, Юр. Иванов, Вълчов, Дойчинов, Лазаров, Живков, Ив. Стойчев, Илия Ушев, Гешев, Гаруфалов, Петкович, Каишев, Иванов, М. Йончев, Ив. Рогачев, Цонев, Петров

Субалтерн офицери – Подпоручици: А. Попов, Пирузов, Паунов, Силяновски, Дренков, Бъчваров


1-ви пехотен Софийски на Н.В. Княз Александър І пеши полк

Състав на полка към 1892 г.

Командир на полка: Подполковник Кутинчев

Домакин: Майор Генев

Полкови адютант: Подпоручик Петров

Ковчежник: Подпоручик Брусев

Завеждащ оръжието: Подпоручик Стойчев

Завеждащ лазарета: Подпоручик Лазаров

Полкови лекар: Д-р Палазов

Младши полкови лекар: Д-р Иванов

Капелмайстор: Йосеф Хохола

Командири:

1-ва дружина

Командир на 1-ва дружина: Майор Шиваров

Дружинен адютант: Подпоручик Липовенски

Ротни командири:

Командир на 1-ва рота: Капитан Шишманов

Командир на 2-ра рота: Капитан Начов

Командир на 3-та рота: Капитан Михайлов

Командир на 4-та рота: Поручик Бояджиев

2-ра дружина

Командир на 2-ра дружина: Майор Георгиев

Дружинен адютант: Подпоручик Живков

Ротни командири:

Командир на 1-ва рота: Капитан Воденичаров

Командир на 2-ра рота: Капитан Иванов

Командир на 3-та рота: Капитан Кинтишев

3-та дружина

Командир на 3-та дружина: Майор Златарев

Дружинен адютант: Подпоручик Начев

Ротни командири:

Командир на 1-ва рота: Капитан Юрданов

Командир на 2-ра рота: Капитан Мурджев

Командир на 3-та рота: Капитан Капитанов

Командир на 4-та рота: Капитан Козарев

Командир на 5-та рота: Поручик Петров

Младши офицери:

Субалтерн офицери – Поручици: Стоянов, Марков, Велчев, Арнаудов, Дойчинов, Балтаджиев, Димов

Субалтерн офицери – Подпоручици: Тренев, Ушев, Забунов, Ловчев, Чохаджиев, П. Иванов, Петров, Халачев, Иванов, Бодуров, Цонев, Парушев

 

Източник: Български бойни знамена

Web developer и автор на статии. Хобито ми е Българска история и фотография.

Подобни публикации

*

*

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Top