Категория - Трета българска държава

Цар на българите

цар Борис III (1918-1943)

цар Борис III (1918-1943)

Все по-малко остават хората, които помнят цар Борис III . Но малцина от тях със зло.

Портрет на Александър I

княз Александър Батенберг (1879-1886)

Kняз Александър Батенберг е белязан с трагическия знак на мъ­чителни терзания, на внезапни обрати, на противоречиви реше­ния, на триумф и провали.

Top