Категория - Българки с короните на други държави

Дъщеря на цар Георги Тертер I

Съпруга на монголо-татарския принц, султан (1296-1299) и хан (1299-1301) Чака. Чака е син и приемник на темник, беклярибек и хан Ногай (ок. 1230-1299).

Втора съпруга на латинския император Анри д’Ено

Втора съпруга на латинския император Анри д’Ено (1206-1216) За нейния произход се поддържат две мнения в изворите и в историографията. Според едното е дъщеря на цар Борил (ок. 1211-1218), според друго­то – на цар Калоян (1196/1197-1207). Второто е осо­бено популярно сред широката общественост след романа на Фани Попова-Мутафова „Дъщерята на Калояна“ (1936 г.).

Дъщеря на цар Иван Асен II

Съпруга на сръбския крал Стефан Владислав (1234-1243) Дъщеря на цар Иван Асен II (1218-1241). Бракът й най-вероятно е сключен през 1234 г. при коронаци- ята на Стефан Владислав за крал на Сърбия. Сръбска кралица е до 1243 г., когато съпругът й се отказва от престола. Умира през 1285 г.

Top