Tag Archives: Българска

Българската пехота през 1892 г. Личен състав

Българската пехота през 1892 г. Личен състав Генерали – Полковници – Подполковници – 79 Майори – 41 Капитани – 226 Поручици – 468 Подпоручици – 452 Санитарни лекари – 37 Младши лекари – 24

Земска войска. Приказ № 1 от 8 юли 1878 г.

Приказ № 1 от 8 юли 1878 г. На основание на дадените ми височайши заповеди и признавайки необходимостта от това, пристъпвам към устройство то на Българската земска войска и постановявам:

Top