Tag Archives: войници

Българската пехота през 1892 г. Личен състав

Българската пехота през 1892 г. Личен състав Генерали – Полковници – Подполковници – 79 Майори – 41 Капитани – 226 Поручици – 468 Подпоручици – 452 Санитарни лекари – 37 Младши лекари – 24

Знаме на Берковското окръжие 1878 г., лице

Берковско окръжие 1878г .

Знаме на Берковското окръжие 1878 г. Знамето е предназначено за първия войнишки набор от Берковица през 1878 г.

Top