Tag Archives: Капитани

Българската пехота през 1892 г. Личен състав

Българската пехота през 1892 г. Личен състав Генерали – Полковници – Подполковници – 79 Майори – 41 Капитани – 226 Поручици – 468 Подпоручици – 452 Санитарни лекари – 37 Младши лекари – 24

Top