Tag Archives: Пионерна дружина

4-та Пионерна дружина

4-та Пионерна дружина

4-та Пионерна дружина

Формирана като 1-ва Пионерна дружина на 1 януари 1888 г.. Преименувана на 4-та Пионерна дружина на 1 януари 1904 г.
Към 4-та пехотна Преславска дивизия.

Мостът при Завоя на р. Черна - пощенска картичка. Худ. Николай Райнов

3-та Пионерна дружина

Формирана на 1 януари 1893 г.. Към 3-та пехотна Балканска дивизия. Щаб в гр. Ямбол. Командир на дружината: Майор Ангел Радославов.

Английски оръдия, взети от ІІ-ра пехотна Тракийска дивизия, в боевете при Орманли и Каяли

2-ра Пионерна дружина

Формирана на 1 януари 1904 г. Към 2-ра пехотна Тракийска дивизия. Щаб в гр. Пещера

Български войници преминават по големия мост на Дунав при Черна вода

Инженерни войски – 1-ва Пионерна дружина

Управление на Началника на Инженерни войски.Формирано на 4-ти януари 1904 г. Щаб в София

Top