Tag Archives: Станчо Ваклинов

Розетата от Плиска

Ваклинов открива розетата от Плиска

Ваклинов открива розетата от Плиска

Археологът определя прабългарския произход на предмета и отбелязва кодираната в броя на лъчите на розетата сакрална цифра 7.

Top