Tag Archives: Тертер

Дъщеря на цар Георги Тертер I

Съпруга на монголо-татарския принц, султан (1296-1299) и хан (1299-1301) Чака. Чака е син и приемник на темник, беклярибек и хан Ногай (ок. 1230-1299).

цар Теодор Светослав (1300-1321)

Бракът на родителите на цар Теодор Светослав бил сключен пре­ди името на куманския аристократ да се вплете в дворцовата хроника на Търново.

Top