Tag Archives: Търновски

18-ти пехотен Етърски полк

Формиран е във Велико Търново от 2-ра и 3-та дружини на 6-ти пехотен Търновски полк. В навечерието на Балканската война за командир на полка е назначен подполковник Константин Антонов. Полкът е дислоциран в село Автаня – четири пехотни дружини и една картечна рота с обща численост 3780 души – 69 офицери, 4 чиновници и 3707

Приказ № 5 от 12 август 1878 г.

От призованите, заедно с тези на служба в българската земска войска, 20 400 българи. Постановявам: 3000 души да бъдат включени в окомплектоването на вече съществуващите дружини от Българското опълчение до състав от 1000 души във всяка дружина. От останалите 17 400 души да се формират новите долу посочени дружини, сотни и артилерийски роти /батареи/ от

Top