Tag Archives: Филипополски

Приказ № 5 от 12 август 1878 г.

От призованите, заедно с тези на служба в българската земска войска, 20 400 българи. Постановявам: 3000 души да бъдат включени в окомплектоването на вече съществуващите дружини от Българското опълчение до състав от 1000 души във всяка дружина. От останалите 17 400 души да се формират новите долу посочени дружини, сотни и артилерийски роти /батареи/ от

Top