Категория - Ханове и царе

княз Владимир (889-893)

Княз Владимир е първороден син на княз Борис от съпругата му Мария. Роден е преди покръстването и носи пра­българското име Хръсате.

княз Борис-Михаил (852-889)

Името Борис се тълкува като производно на старотюркското „бьори“ (вълк), според други то произхожда от монголското „богори“ (малък, нисък), а според трети има алтайски произход и се свързва с „барс“ (тигър).

хан Пресиан (836-852)

Той бил син на Звиница, второто дете на хан Омуртаг. Подобно на чичо си хан Пресиан бил малолетен и за негов регент и съуправител бил назначен кавхан Исбул.

хан Маламир (831-836)

Хан Маламир бил третият, най-малкият син на Омуртаг. С възцаряването му бил пренебрегнат зако­нът, според който престолът принадлежал по право на първо­родния син.

хан Омуртаг (814-831)

В надписите Омуртаг е представен като син на хан Крум. Доскоро се приемаше, че между Крум и Омуртаг управлявали двама (а според други и трима) владетели.

хан Крум (802-814)

хан Крум произхождал от онези прабългари, които след разпадането на Велика България потеглили на запад и се установили в днешната унгарска пуста.

Top