Tag Archives: Велика България

хан Крум (802-814)

хан Крум произхождал от онези прабългари, които след разпадането на Велика България потеглили на запад и се установили в днешната унгарска пуста.

Top