Tag Archives: Велики Преслав

Велики Преслав

Велики Преслав исторически поглед в миналото на 14 -ти април

Велики Преслав исторически поглед в миналото на 14 -ти април

Градът възниква през втората половина на IX век по време на управлението на княз Борис I като военен лагер с укрепен дворец и гарнизон.

Розетата от Плиска

Ваклинов открива розетата от Плиска

Археологът определя прабългарския произход на предмета и отбелязва кодираната в броя на лъчите на розетата сакрална цифра 7.

Top