Tag Archives: Велики Преслав от времето на

Преслав от времето на Симеон Велики

Реконструкция на българска столица Велики Преслав от времето на цар Симеон

Реконструкция на българска столица Велики Преслав от времето на цар Симеон

В Националния археологически институт бе представена макетната реконструкция на старата столица Велики Преслав от времето на цар Симеон и цар Петър.

Top