Tag Archives: кавхан Исбул

хан Маламир (831-836)

Хан Маламир бил третият, най-малкият син на Омуртаг. С възцаряването му бил пренебрегнат зако­нът, според който престолът принадлежал по право на първо­родния син.

Top