Tag Archives: княз Борис-Михаил

княз Борис-Михаил (852-889)

Името Борис се тълкува като производно на старотюркското „бьори“ (вълк), според други то произхожда от монголското „богори“ (малък, нисък), а според трети има алтайски произход и се свързва с „барс“ (тигър).

Top