Tag Archives: Константинопол

хан Сабин (765-766)

Знаем, че Сабин бил зет на хан Кормисош, т.е. с възцаряването му властта отново преминала към рода Вокил, но вече по женска линия.

хан Телец (762-765)

С възцаряването на Телец на власт в България дошла нова династия – той бил от рода Угаин. Съставителят на Именника отбелязва: „И този беше вместо друг.“

Top