Tag Archives: Плиска

Розетата от Плиска

Ваклинов открива розетата от Плиска

Ваклинов открива розетата от Плиска

Археологът определя прабългарския произход на предмета и отбелязва кодираната в броя на лъчите на розетата сакрална цифра 7.

хан Омуртаг (814-831)

В надписите Омуртаг е представен като син на хан Крум. Доскоро се приемаше, че между Крум и Омуртаг управлявали двама (а според други и трима) владетели.

хан Крум (802-814)

хан Крум произхождал от онези прабългари, които след разпадането на Велика България потеглили на запад и се установили в днешната унгарска пуста.

Top