Tag Archives: Сабин

хан Умор (766)

Умор се озовал случайно на българския престол – Сабин му предал властта, когато побягнал от България. Според Именника Умор управлявал само 40 дни.

хан Сабин (765-766)

Знаем, че Сабин бил зет на хан Кормисош, т.е. с възцаряването му властта отново преминала към рода Вокил, но вече по женска линия.

Top