Tag Archives: Тутракан

31-ви пехотен Варненски полк

Формиран е във Варна през 1900 г. в състав от 4 пехотни и 1 погранична рота като 7-ми пехотен резервен полк. На основание Указ № 84/1903 г. се преименува в 31-ви пехотен Варненски полк. Установява се на гарнизон в гр. Добрич. Командир на полка по време на Балканските войни (1912-1913 г.) е полковник Марко Марков.

19-ти пехотен Шуменски полк

19-ти пехотен Шуменски полк е формиран през март 1889 г. в гр. Шумен от 2-ра и 3-та дружина на 7-ми пехотен Преславски полк.

Top