Tag Archives: хан Кормисош

хан Сабин (765-766)

Знаем, че Сабин бил зет на хан Кормисош, т.е. с възцаряването му властта отново преминала към рода Вокил, но вече по женска линия.

хан Кормисош (753-756)

В Именника е посочено, че хан Кормисош уп­равлявал 17 години, но в тях вероятно са включени годините, когато бил съуправител на Севар.

Top