Tag Archives: хан Пресиан

княз Борис-Михаил (852-889)

Името Борис се тълкува като производно на старотюркското „бьори“ (вълк), според други то произхожда от монголското „богори“ (малък, нисък), а според трети има алтайски произход и се свързва с „барс“ (тигър).

хан Пресиан (836-852)

Той бил син на Звиница, второто дете на хан Омуртаг. Подобно на чичо си хан Пресиан бил малолетен и за негов регент и съуправител бил назначен кавхан Исбул.

Top