Tag Archives: Юрдан Георгиев

VIII Стоиловски революционен участък

В навечерието на въстанието Петър Горов повежда своята “смъртна дружина” към местността “Божеме”, Заберновско землище.

Top