Tag Archives: княз

Портрет на Александър I

княз Александър Батенберг (1879-1886)

Kняз Александър Батенберг е белязан с трагическия знак на мъ­чителни терзания, на внезапни обрати, на противоречиви реше­ния, на триумф и провали.

княз Борис-Михаил (852-889)

Името Борис се тълкува като производно на старотюркското „бьори“ (вълк), според други то произхожда от монголското „богори“ (малък, нисък), а според трети има алтайски произход и се свързва с „барс“ (тигър).

Top