Категория - на Българската военна флота

Военноморско на Н. В. Училище

Военноморско на Н. В. Училище

Военноморско на Н. В. Училище

Военноморско на Н. В. Училище. Морското училище е създадено през 1881 г. в гр. Русе за обучение на машинисти и огняри.

Военноморско знаме

Държавнотo Военноморско знаме на България

Военноморско знаме. По време на Балканските войни 1912-1913 г. българският флот се изправя срещу многократно превъзхождащия го турски черноморски флот.

Дунавска флотилия на Н.В.

Дунавска флотилия на Н.В.

Дунавска флотилия е създадена през 1879 г. На 19 декември 1937 г., преди полагане на клетвата на Флота, е отслужен водосвет и е осветено знамето.

Top