Tag Archives: Александър Батенберг

Портрет на Александър I

княз Александър Батенберг (1879-1886)

княз Александър Батенберг (1879-1886)

Kняз Александър Батенберг е белязан с трагическия знак на мъ­чителни терзания, на внезапни обрати, на противоречиви реше­ния, на триумф и провали.

Top