Tag Archives: армейски корпус

Щаб на 1-ви армейски корпус

Щаб на 1-ви армейски корпус

Щаб на 1-ви армейски корпус

Щабът на 1-ви армейски корпус е пряк приемник на щаба на бившата Първа армия по време на организационните реформи и модернизацията на Българската армия.

Top