Tag Archives: Охридска

6-та Охридска Македоно-Одринска дружина

6-та Охридска Македоно-Одринска дружина е организирана и екипирана в София от доброволци от Охридското, Кичевското, Крушевското и Костурското македонски братства. Командир на дружината е подпоручик Константин Мановски. Знаменосец на дружината е опълченецът Алекси Бъчваров. Дружината е включена в състава на 2-ра Македоно-Одринска бригада под командването на подполковник Антон Пчеларов.

Top