Tag Archives: стрелкови полк

40-ти стрелкови полк

40-ти стрелкови полк

40-ти стрелкови полк

40-ти стрелкови полк е формиран през април 1953 г. и е дислоциран в Ямбол. Знамето му е връчено веднага. От май 1955 г. той се установява в гр. Разград.

Top